Artikkelannonse
billd3
En radar med en elektronisk styrt antenne.

Spesialutviklede radarsystemer fra ISPAS

Radar firmaet ISPAS AS ble etablert i 2001 og har levert spesialutviklede radarsystemer både nasjonalt og internasjonalt.

I dag produserer firmaet radarer med elektronisk styrte antenner for bl.a maritim overvåkning rundt offshore plattformer. Det har vist seg at disse radarene har gode egenskaper både for områdeovervåkning og oppdagelse av droner og fugler fordi elektronisk styrte antenner oppdaterer situasjonsbildet mye raskere enn tradisjonelle roterende radarer.

Det er kjent at både droner og fugler i enkelte tilfeller har kollidert med fly og i august 2015 kolliderte faktisk en drone med et småfly over Hvasser. Dro-ner utgjør en potensiell fare for flysik-kerheten og Luftfartstilsynet har derfor innført en sikkerhetssone på 5 km rundt flyplasser. I dag er det ingen mulighet til å overvåke dette luftrommet og advare flytrafikken dersom droner befinner seg i f.eks innflygingsonen. ISPAS har et forskningsprosjekt delvis finansiert av Forskningsrådet gjennom Skattefunn på deteksjon og klassifisering av droner der ISPAS bruker en elektronisk styrt antenneradar med høy oppløsning. Tester har vist at droner og fugler kan oppdages på stor av-stand og at det er mulig å skille mellom fugler og droner. Bildet viser forskjellen mellom en drone og en fugl.

 

bild1
En radar med en elektronisk styrt antenne.

Ettersom radaren har en meget høy oppløsning i forhold til andre tradisjonelle radarer har den også meget gode egenskaper for å overvåke aktiviteter på bakken. Bildet viser høyoppløselige radardata som er lagt over et oversiktsbilde.

 

Micro-Doppler Signature Target Discrimination.