Artikkelannonse
Semcon Devotek bilde 1
Student Sindre Kristiansen (t. v.) under sin første leksjon i droneflyging med instruktør Jørgen Dalsbøe.

Ny arena for førerløs teknologi

I 2015 begynte Semcon Devotek et grensesprengende sommer-prosjekt med studenter fra NTNU. Kommende vinter kan vi se resultatet på Bodø Lufthavn: Ubemannede biler i aktiv snørydding.

Knappe to år etter at en liten modellbil demonstrerte at det var fullt mulig å holde et større område fritt for snø, vil de første førerløse gigantmaskinene være klare til å holde rullebanen åpen, døgnet rundt.

Studentprosjekt

– Det startet som et studentprosjekt, og siden har det gått slag i slag, sier General Manager i Semcon Devotek, Hans Peter Havdal.

Effektivisering, lavere risiko og lavere kostnader. Det betegner denne avanserte teknologiens inntog på snødekkede rullebaner. En utvikling som på sikt vil erstatte det som i dag er meget mannskapskrevende operasjoner.

Utvidet oppetid

– Med denne teknologien på plass, forventer vi utvidet oppetid, sier Havdal. Han under-streker viktigheten av å ha Avinor som en stor, målrettet og krevende kunde på laget. Øveråsen er vår samarbeidspartner som le-verer brøytemaskinene, og Innovasjon Nor-ge har bidratt med risikoavlastning i proses-sen. Prototypene bygges i dag på Kongsberg.

Store behov

– Trenden er mer og mer automatisering.

For oss er det svært spennende å finne de gode løsningene, sier Havdal, med blikket rettet mot det internasjonale markedet. Vi vet at mange flyplasser overrumples av snøfall, og må holde stengt i timer, og kanskje dager. Autonom snørydding kan løse mange utfordringer.

Hans Peter Havdal tror på gradvis smar-tere systemer med nærmest ubegrenset kapasitet. I fremtiden ser han mange mu-ligheter til å anvende teknologien fra selv-kjørende biler til å utføre viktige tjenester til lands, til vanns og i luften. Men enn så lenge satser han på en skikkelig snøvinter i Bodø – uten stengt rullebane.

Vi skaper løsninger på dine utfordringer