Artikkelannonse
Nokas_1962

Nokas-suksess på flyplasser

– God service og sikkerhet går hånd i hånd, sier administrerende direktør i Nokas, Kjell Frode Vik.

Nokas er blitt en betydelig leverandør av flyplasssikkerhet i Norge og Sverige med drift på hovedflyplassene Gardermoen og Arlanda. Direktøren i Nokas har dermed all grunn til å smile bredt etter at bedriften tidligere i år sikret seg ansvaret for drift av den svenske flyplassen med nesten 800 ansatte.

– Vi har vist at vi er gode på store flyplas-ser, og at vi er gode på å jobbe med men-nesker. Det handler om kulturbygging, og det ser vi på som en rød tråd i alt det vi holder på med. Vi jobber derfor mye med lederutvikling, smiler Vik.

Han sier at drivkraften hver eneste dag er å utvikle de ansatte.

– Sikkerhet er mer enn teknisk utstyr og alarmer. Det er først og fremst mennesker det handler om. Utstyret er bare hjelpemidler for de ansatte. Hvis vi ikke klarer å få den enkelte medarbeideren til å gjøre jobben, hjelper det ikke med all verdens teknisk utstyr. Derfor er det viktig for oss å investere mye tid i våre ansatte, sier direktøren.

Mindre kø

Vik forteller at det satses mye på utdannelse av den enkelte ansatte i Nokas. Det sørger for at kvaliteten hele tiden er på topp.

Når de ansatte er tilfredse og for­ nøyde, blir også de reisende fornøyde. Etter at Nokas tok over driften på Gardermoen, har køene ved sikkerhetskontrollen minket betraktelig.

– Vårt mål er at 95 % av passasjerene ikke skal behøve å stå mer enn fem minutter i kø. Når du kommer hit som passasjer, skal du ha en god opplevelse. Fra du sjekker inn bagasjen, og videre til sikkerhetskontrollen – alt skal være et steg inn i en god opplevelse av Garder-moen før du reiser videre. Utfører vi god service, får vi også god sikkerhet, sier direktøren.

Dyktige ledere 

For å få bukt med køene har Nokas jobbet mye med å utvikle systemer og metoder som kan forutsi hvor køene dannes.

 

– Vi må ha ledere som kan snu seg raskt, og se køer før de oppstår. Vi må ta grep før det skjer. Når vi først får køer, tar det lang tid å gjenopprette normalen. Så førstelinjelederne våre er veldig viktige, sier Vik.

 

Han sier at Nokas konstant er på jakt etter nye medarbeidere.

– Vi forsøker hele tiden å ansette folk som representerer befolkningen, med hensyn til kultur og mangfold.

- Sikkerhet er mer enn teknisk utstyr og alarmer. Det er først og fremst mennesker det handler om.

Kjell Frode Vik

Direktør Nokas Aviation Security

Dette er Nokas

 

Nokas er et sikkerhetskonsern som i dag har virksomhet i Norge, Sverige og Danmark. Nokas ble etablert i 1987 i Vestfold. De har en visjon om å være «Europas ledende totalleverandør av trygghet for mennesker og verdier». Konsernet har mer enn 9000 ansatte, som alle hjelper til med å bygge opp under kundeløftet «Vi bryr oss».

Nokas forretningsidé

  • I et samspill mellom mennesker og tekniske løsninger trygger vi liv og verdier.
  • Vi omgjør fysiske penger til elektroniske verdier og omvendt – på en rask og sikker måte.

Konsernets forretningsidé danner grunnlaget for alle avgjørelser, tjenester og produkter.