Artikkelannonse
UiT
Student Sindre Kristiansen (t. v.) under sin første leksjon i droneflyging med instruktør Jørgen Dalsbøe.

Med bachelor i droneteknologi kan du bli både dronepilot og ingeniør i samme utdanning!

Ubemannede luftfartøy, Remotely Piloted Aircraft Systems, populært kalt droner, er et relativt nytt felt, til tross for at teknologien har vært brukt i flere tiår. Den raske teknologiske utviklingen har ført til at droner har blitt mer driftssikre og tilgjengelige for allmennheten. Droner tas i bruk på stadig nye områder, både i industri, næringsliv, forskning og forvaltning.

 Bachelor i droneteknologi er en ny ingeniørutdanning, som startet ved UiT høsten 2016 og tar opp 30 studenter hvert år.

En helt unik og etterspurt kompetanse som gir deg mulighet til å jobbe i en ny og raskt voksende bransje. De tekniske emnene setter studentene i stand til å konstruere nyttelaster, styre-, kommunikasjons- og overvåkningssystemer og løse drifts- og vedlikeholdstekniske problemer, både av teoretisk og praktisk karakter.

Det inngår fire unike, operative emner innen flyteori, risikovurdering og regelverk for å kunne planlegge og gjennomføre droneoperasjoner på en trygg måte samt optimalisere driften innen økonomiske kriterier. Emnene gir praktisk flygertrening innen multirotor og fixed-wing droner både manuelt og via bakkestasjon.

Studentene får en kompetanse som langt overgår minstekravet for å bestå Luftfartstilsynets krav til dronepiloter, og vil styrke kompetansen i de aller fleste dronebedrifter fra dag 1.

Relevant arbeidsliv er bedrifter og in-stitusjoner som utfører droneoperasjoner, som planlegger å starte med dette, og de som har behov for kompetanse innen ut-vikling, installasjon og bruk av sensorer og teknisk utstyr. Mer informasjon på www.uit.no.

Den raske utviklingen har ført til at flyging med droner har blitt en høyteknologisk aktivitet, med høye krav til systemforståelse, regelverk og manuelle flygeferdigheter.

Etter utdanningen vil studentene ha bred kunnskap som gir et helhetlig systemperspektiv på ingeniørfaget generelt, med spesialisering innen droneteknologi.

 

 

Studentene får en kompe-tanse som langt overgår minstekravet til å bestå Luftfartstilsynets krav til dronepiloter, og vil styrke kompetansen i de aller fles-te dronebedrifter fra dag 1.