Nettredaktør Hanne Risa har brukeren i fokus. Foto Preben Hunstad (1)
Luftfartstilsynet har brukeren i fokus.
Foto: Preben Hunstad

På nett med brukeren

Har du behov for kontakt med Luftfartstilsynet? I fremtiden skal du få flere digitale muligheter og bedre nettsider.

Nettredaktør Hanne Risa leder prosjektet  med  fornying  av nettsidene.
– Det viktigste er å sette brukeren i sentrum. Enkel navigering, selvbetjening og gode søkemuligheter er målet.
For henne er effektivisering og bedre service stikkord, og hun ser fram til at det vil bli enklere å finne frem på nettsidene. For eksempel om regelverk og håndbagasje på fly. Det er noen av temaene hvor Luftfartstilsynet opplever stor pågang.
Innspill fra brukerne
– Vi ønsker å få innspill fra brukerne selv. Derfor skal vi invitere eksterne interessenter inn i arbeidet for å skreddersy de nye nettsidene tilpasset deres behov, sier hun entusiastisk.
Anbudet med den tekniske kravspesifikasjonen, er lyst ut og nå jobber en intern tverrfaglig arbeidsgruppe med innholdet til de nye nettsidene.
Listen over aktører som har behov for direkte kontakt med Luftfartstilsynet i sitt daglige virke, er svært omfattende. La oss nevne flyselskaper, Avinor, piloter, teknisk personell, private aktører innen luftfart og ansatte i flyselskaper.
Sparer tid
– Hele bransjen vil på sikt spare tid på digitaliseringen i Luftfartstilsynet, sier leder digitalisering, Knut Halden. På bestilling fra regjeringen jobbes det med nye, digitale løsninger. Ambisjonen er at det skal bli mye enklere for brukerne å finne frem til den informasjonen de leter etter. Enten det dreier seg om profesjonelle brukere eller publikum.
– Flere brukere vil etter hvert kunne gå inn på «Min side» via ID-porten. Der ønsker vi at alle sertifikater og rettigheter skal være tilgjengelig. Målet er også å innføre en automatisk varslingsordning når rettigheter er i ferd med å gå ut, forklarer Knut Halden.
Flyselskapene vil etter hvert kommunisere digitalt med Luftfartstilsynet. I første omgang vil data fra ferdighetskontroll i simulator bli overført og registrert automatisk. En del manuelle rutiner forsvinner og Luftfartstilsynet sparer dermed tid og ressurser.
15 000 bakgrunnssjekker årlig
Den største gruppen er mennesker som skal jobbe på sikkerhetsbegrenset område på en flyplass, forteller Knut Halden. Alle som skal jobbe på sikkerhetsbegrenset område, må nemlig gjennomføre en obligatorisk bakgrunnssjekk – uansett hvilken jobb de skal gjøre. I alt dreier dette seg om 12–15 000 personer i året, og «Min side» vil gjøre det enkelt å følge med på prosessen.

Drop-in teorieksamen

Nå kan du ta droneteori ved Statens Vegvesens drøyt 70 trafikkstasjoner. Neste år kan du ta privatflygereksamen på samme måte.

– Et glitrende eksempel på digitalisering og samarbeid mellom offentlige etater, mener Flygerinspektør Teori hos Luftfartstilsynet, Helge Rossebø.

Digital eksamen i droneteori har vært prøvd ut i et drøyt halvår, og erfaringene er utelukkende positive etter rundt 2000 avlagte eksamener. Statens Vegvesen har både kompetanse, infrastruktur og erfaring, og presenterer brukervennlige løsninger. At de to etatene nå utvider samarbeidet til også å gjelde teoretisk privatflygereksamen, vil korte ned saksbehandlingstiden. I dag avlegges rundt 1000 flygerteoriprøver i året, og det er betydelige ressurser som nå kan omdisponeres til andre formål. Ikke minst blir ordningen mer fleksibel for brukerne.

– Til nå har vi hatt eksamen på 10 steder, fem datoer i året. Det sier seg selv at dette blir en mer brukervennlig løsning, sier Helge Rossebø.