El-fly. Foto Airbus
Foto: Airbus

Fly uten fossilt drivstoff

De første aktørene har satt seg som mål å frakte 100 passasjerer minst 1000 kilometer med elfly innen 2030.

Flytrafikk med tilnærmet nullutslipp? For få år siden var dette som utopi å regne. I dag vet vi at store aktører har satt seg konkrete mål i en høyteknologisk virkelighet vi knapt tør drømme om. Vi snakker godt og vel et tiår frem i tid. De konkrete planene er det blant andre selskapet Airbus som står for. Og det er du og jeg som vil være vinnerne.

Store endringer

Hybridteknologi er et relativt nytt satsingsområde innenfor luftfart. Men allerede i sommer er det forventet at det første hybridflyet som er utviklet i Norge, vil være på vingene.

– Det er fantastisk spennende å være en aktør midt i denne rivende utviklingen, sier Thomas Hytten. Han er flyoperativ inspektør hos Luftfartstilsynet og representerer blant annet norske interesser i EASA, som koordinerer regelverk i Europa.

– En krevende arena, siden regelverk også brukes til å stimulere et marked i riktig retning, sier Hytten. Han hilser en mer klimavennlig teknologi mer enn velkommen.

En spydspiss i utviklingen

– Vi er ikke der at vi kan fly med nullutslipp mellom kontinentene i løpet av kort tid, men det som er så spennende her i Norge, er at vi har en infrastruktur som er tilrettelagt for denne utviklingen. Vi er allerede i verdenstoppen når det gjelder transport med fly, og det er tett mellom flyplassene her. I tillegg har vi mye vær. Dermed kan vi være med som premissleverandør når det gjelder miljøvennlig mobilitet, sier Hytten. Han tror at forbrenningsgasser og partikkelforurensning vil være en saga blott i fremtidens lufttransport.

Også batteriteknologien utvikles raskt. Både når det gjelder kapasitet og ladeteknologi. Kapasiteten og størrelsen på batteriene er direkte styrende for rekkevidden for flyene. Svakheten i dag er kapasitet og relativt lang ladetid.

Utdanning

Også når det gjelder utdanning av flygende personell, ser Hytten et stort potensial når ny teknologi blir tatt i bruk.

– Vi har 40 flyskoler i Norge, noen rent kommersielle, andre tilknyttet klubber. Opplæring basert på nullutslippsteknologi vil være billigere og flyene vil ganske sikkert være enklere å fly. Det er blant annet kostnadsbesparende fordi behovet for ved-likehold blir mindre, forklarer Hytten, og fortsetter:

– Elektriske motorer er betydelig mindre komplekse enn dagens teknologi. Drivstoffkostnader er også en viktig faktor. Drivstoff som benyttes i fly og helikoptere, er en sentral utgift.

Handlingsrom for utvikling

Thomas Hytten mener at vår infrastruktur, med blant annet stor flyplasstetthet, gir store muligheter til å redusere utslipp.

– Utviklingen ligger ute i markedet, det er der idéene oppstår. Vi må fokusere på å skape handlingsrom for utvikling. Det er uhyre spennende å følge utviklingen fra vårt ståsted og være med på å tilrettelegge med et lovverk som ivaretar både utvikling og sikkerhet, sier Thomas Hytten.

trygt_a_fly