erfarenmann
Foto: Preben Hunstad

Erfaren bransjemann tar over spakene

Norges nye luftfartsdirektør har store ambisjoner for organisasjonen han leder. Bred bakgrunn fra norsk luftfart gir ham et godt utgangspunkt.

Egentlig havnet jeg i luftfart ved en tilfeldighet, sier siviløkonomen med utdanning fra Augsburg i Tyskland. Etter å ha blitt ansatt i Widerøe Norsk Air som økonomisjef, gikk han gradene til administrerende direktør i Widerøe i 2008. Han har også vært styremedlem og styreleder i Norsk luftambulanse i en årrekke. Da Norsk luftambulanse trengte en ny leder i 2015, gikk Lars Kobberstad inn på midlertidig basis. Men jobben som luftfartsdirektør fristet enda mer.

Globalisering

Konkurranse og globalisering. Det er stikkord når Kobberstad skal beskrive de store utviklingstrekkene i norsk og internasjonal luftfart. Fremveksten av nye, store og ikke minst globaliserte flyselskaper i en intens konkurransesituasjon, påvirker de tilsynsoppgavene Luftfartstilsynet er satt til å utføre.

– Det føles utrolig meningsfylt å bidra til sikker og samfunnsnyttig luftfart i et land som Norge, der flytrafikk og annen luftfart betyr så mye. Det er et stort privilegium, og jeg tror at min bakgrunn på brukersiden gir meg gode forutsetninger for å lede Luftfartstilsynet i en tid med omfattende utvikling i bransjen, sier Kobberstad.

På tvers av grensene

Samtidig som utviklingen oppleves spennende, gjør den også oppgaven mer komplisert.

–Mange av aktørene i luftfarten har i dag driftstillatelser i mange land, og utfører operasjonene i spesialiserte selskaper. Når selskapene blir globale, må vi henge med. Internasjonalt samarbeid på myndighetssiden blir viktigere enn tidligere, sier Kobberstad.

– Dessuten er det avgjørende å sørge for at effektiviseringstiltak og kostnadsfokus hos flyselskapene og deres leverandører, ikke svekker sikkerheten.

Ny teknologi

Utvikling av ny teknologi er et annet felt der Luftfartstilsynet stilles overfor nye oppgaver. I ikke altfor fjern fremtid skimter luftfartsdirektøren ubemannede passasjerfly og de første fjernstyrte tårnene er allerede satt i drift i Norge.

– Allerede er det 40 000 droner her i landet. Det betyr behov for oppdatert regelverk. Luftfartstilsynet er ikke bare et tilsynsorgan, men har også en rekke direktoratsoppgaver. Det betyr at det er vi som skal utvikle og implementere regler for alle nye teknologiske løsninger, fastslår Kobberstad. Vi må derfor legge mer ressurser i økt kompetanse for å holde tritt med den teknologiske utviklingen.

Høy kompetanse

Her har luftfartsdirektøren heldigvis en fordel. Han leder en organisasjon som samler noen av landets skarpeste hoder innenfor sine felt.

– Det er et flott lag med enorm kompetanse, og det er med på å gjøre Luftfartstilsynet til en virkelig flott arbeidsplass, sier Kobberstad. Han er opptatt av bredden i virksomheten.

– Vi er midt inne i en omorganiseringsprosess som tar sikte på å gjøre oss til et tilgjengelig og utadvendt tilsyn. Vi skal bli mer effektive, jobbe mer strategisk, og eksterne interessenter skal få bedre tjenester fra oss. Vi er opptatt av å ha en god og strukturert dialog med luftfartsaktørene. Fremtiden stiller store krav både til oss og bransjen, og vi skal gjøre vår del, sier Lars Kobberstad.

Det føles utrolig meningsfylt å bidra til sikker og samfunnsnyttig luftfart