luftfarttilsynet
Foto: Preben Hunstad

En utfordrende og spennende arbeidsplass

Synes du luftfart er spennende? Liker du å jobbe internasjonalt? Da kan Luftfartstilsynet være noe for deg.

Luftfartstilsynet har 180 ansatte fordelt på fem avdelinger.

– Vi er en kompetanseorganisasjon, og trenger til enhver tid ansatte med ulike fagbakgrunner, sier Avdelingsdirektør Fag, Wenche Olsen.

Stort mangfold

– Mangfoldet gjør Luftfartstilsynet til en spennende arbeidsplass. Mange hos oss har lang fartstid innenfor ulike sider av luftfart, og dermed sterk faglig bakgrunn, sier Olsen.

Fagfeltene omfatter ingeniører, piloter, flyveledere, politi, økonomer, leger, støyekspert, jurister og samfunnsvitere, for å nevne noen.

Satser på kompetanse

Det er nå 12 år siden prosessen med å flytte Luftfartstilsynet til Bodø ble påbegynt. En del valgte ikke å være med på flyttelasset.

– Vi har noen ansatte som bor andre steder i Norge, og prøver å legge til rette for pendling der det er nødvendig, sier Wenche Olsen.

Luftfartstilsynets fagområder har ulike kompetansekrav, og mye av dette er styrt gjennom de forskjellige regelverkene. Det innebærer at det må investeres mye tid og ressurser på kompetanseheving. Dette gjøres gjennom ulike interne og eksterne kurs, workshops og andre kompetansetiltak.

Jobber internasjonalt

Det meste av regelverk innen luftfart i Europa utarbeides i EU, og Luftfartstilsynet deltar aktivt i dette regelverksarbeidet når det er viktig for å ivareta norske interesser. Dette innebærer at inspektører og jurister deltar i internasjonale regelverksgrupper innenfor forskjellige fagfelt. Inspektørrollen er en utfordrende jobb i en luftfart som hele tiden er i endring. Inspektørene er mye på reise i inn – og utland. De følger norske flyselskaper og tjenesteytere over hele verden, og inspiserer blant annet helidekk på norskeoljerigger, for eksempel i Asia.

– Vi trenger alltid kvalifiserte folk innenfor våre forskjellige fagområder, og ser også etter god forvaltnings- og rolleforståelse. I tillegg ønsker vi at våre inspektører har en god forståelse for risikovurderinger, organisatoriske forhold og ledelse. Gode kommuniaksjonsegenskaper, både skriftlig og muntlig, er også sentrale kvalifikasjoner, avslutter Wenche Olsen.

 

Mangfoldet gjør Luftfarts-tilsynet til en spennende arbeidsplass. Mange hos oss har lang fartstid innenfor ulike sider av luftfart, og dermed sterk faglig bakgrunn
organisering