leder1
Foto: Samferdselsdepartementet

Leder:

Den viktige luftfarten

I uken etter påske var vi i Samferdselsdepartementet på en fire dager lang lufthavnturné, der vi besøkte til sammen 19 lufthavner. Fra Oslo lufthavn, med sine titalls millioner reisende, til Florø og Sandane, Rørvik og Namsos – med noen titusener. Det var imponerende å se den innsatsen som legges i luftfartssystemet vårt hver dag. Alle steder vi besøkte, fikk vi se både stoltheten, eierskapet og gleden de ansatte utviser. Det å sørge for at transporthverdagen til næringsliv og lokalbefolkning blir best mulig og til en god opplevelse, gjør at folk ser det som attraktivt å bo nettopp der de gjør, og kan utvikle næringslivet lokalt. Flere steder i distrikts-Norge er nemlig flyet like viktig som trikken er for Oslo, og det regionale flyrutetilbudet utgjør en viktig del av transportnettet.
Dette er det viktig å ta vare på. Økende internasjonalisering og tøff konkurranse gjør at luftfarten er i endring. Vi ser nå at flere småflyplasser er i ferd med å installere fjernstyrte tårn. Det vil bidra til å redusere kostnadene ved disse flyplassene og dermed også sikre flere flyplassers eksistens.
Elektrisk fly er også i vinden. Det anslås faktisk at vi kan komme til å se elfly på norske innenriks-ruter i løpet av 10–15 år. Det er spennende, og det kan endre luftfartens miljøregnskap betydelig.
Elfly gir dessuten lavere driftskostnader og kan gjøre at flyruter som i dag er ulønnsomme, blir lønnsomme.
Samtidig som alt dette skjer, skal det opprettholdes et høyt sikkerhetsnivå. Det skal fortsatt være trygt å fly. Det skjer endringer, og vi må tilpasse oss. Og med nye typer farkoster i luften, som droner, bidrar luftfartsmyndighetene til at denne aktiviteten blir integrert i luftfarten på en sikker måte.
Det er gøy å se den entusiasmen som skapes rundt luftfart. Hos de som har det som hobby eller jobb, men ikke minst hos alle oss som bruker den som en del av reisehverdagen. Det gjør meg stolt som samferdselsminister å se at systemet leverer så gode og sikre tjenester – som gir så mange fornøyde brukere.
Ketil Solvik-Olsen
Samferdselsminister
IMG_4492
Statsråden på lufthavnturné i Norge. Prøver seg som kabinpersonale.
Elfly kan endre luftfartens miljøregnskap betydelig